Skip to content Skip to footer

Відомі перші результати соціологічних досліджень проєкту

Експертна команда проєкту проаналізувала результати першого опитування та фокус-групових досліджень стосовно рівня досконалості законодавства у сфері свободи совісті і діяльності релігійних організацій.

Дві цільові групи респондентів – експерти та представники релігійних меншин близькі у своїх оцінках. За 5-бальною шкалою, де 5 – найвищий бал:

  • оцінка експертів – 3,6 бали,
  • оцінка віруючих – 3,7 бали.

Серед різних категорій експертів оцінка представників органів влади найвища – 4,0 бали. Експерти також менше підтримують думку про необхідність актуалізації законодавства з метою підвищення рівня демократичності, порівняно з віруючими. За 5-ти бальною шкалою, де 5 – цілком досконале законодавство):

  • оцінка експертів – 3,4 бали,
  • оцінка віруючих – 3,0 бали.

Спеціалісти з питань свободи совісті та релігій вище, порівнюючи з іншими категоріями експертів, оцінюють рівень демократичності законодавства – 3,7 бали.

Представники релігійних меншин є категоричнішими щодо необхідності актуалізації правової бази держави у сфері свободи совісті і діяльності релігійних організацій, аніж лідери релігійних спільнот релігійних меншин – відповідно 3,0 бали проти 3,3 балів.

На думку переважної частини учасників фокус-групових досліджень, законодавство загалом якісне, демократичне, навіть в певних аспектах демократичніше, ніж в деяких інших країнах Європи, однак його реалізація в конкретних ситуаціях (реєстрація/перереєстрація, освітні питання, благочинність, реституція, оренда та будівництво ритуальних приміщень тощо) на місцях, і особливо за межами столиці, викликає труднощі як на рівні правової неграмотності працівників відповідних державних установ та соціальних інститутів, так і на рівні непоінформованості самих вірян (як рядових, так і осіб з адміністративними та організаційними повноваженнями від релігійних спільнот) щодо прав та механізмів їх забезпечення.

Нагадаємо, команда проєкту провела соціологічні дослідження наприкінці липня. Більш детальну інформацію можна прочитати у попередніх матеріалах сайту. 

Підписатися На Розсилку