Skip to content Skip to footer

В Україні запускається новий проєкт «Релігійні меншини України і державно-конфесійні відносини»

ЛЮДМИЛА ФИЛИПОВИЧ

Директор Проєкту

Підтриманий Нідерландським посольством проєкт розрахований на 8 місяців і реалізується Українською асоціацією релігієзнавців, члени якої складають команду виконавців проєкту в партнерстві з Всеукраїнською радою релігійних об’єднань.

Метою проєкту ми визначили цілісне і сфокусоване представлення релігійних меншини українському суспільству, знання про які має покращити їх статус і сприйняття в Україні. На нашу думку проєкт вплине на державно-конфесійні відносини, оскільки сприятиме реалізації рівних прав релігійних меншин з релігійною більшістю.

Запропонувати цей проєкт нас спонукали об’єктивні обставини. Релігійні меншини, які отримали поширення в релігійному ландшафті України, часто виконують лише декоративну функцію, створюючи картину багатоконфесійного суспільства України. Через їх чисельність (понад 100) держава і суспільство не в змозі врахувати інтереси релігійних меншин, при цьому нехтують їх ресурсами та особливими потребами. На місцевому рівні (область, район) їх права, як правило, ігноруються. Саме тому назріла необхідність визначити їхні нагальні потреби, донести до влади особливості їхніх інтересів, ширше включити меншини в соціальну і духовну структуру суспільства, гарантувати їм реальні права і свободи, якими вони можуть користуватися. У перспективі взаємовигідна співпраця між державою і громадами релігійних меншин покращить не тільки внутріукраїнську атмосферу міжрелігійного діалогу, але й покращить зв’язки з країнами походження етнічних і релігійних меншин для поліпшення міжнародного іміджу України.

Актуальність проєкту нині зростає у зв’язку із тим, що Україна позиціонує себе як багатоконфесійна і багатоетнічна країна, де відсутня дискримінація віруючих та їхніх спільнот за релігійної чи етнічною ознакою. І хоча інтереси меншин загалом захищені українським законодавством, але в реальному житті права релігійних та етнічних меншин часто залишаються вторинними. Тим часом релігійні меншини мають свої специфічні потреби та особливі умови для їх здійснення, не враховувати які не може собі дозволити демократична держава. Для входження в ЄС Україна має закрити можливі гарячі точки протистояння між релігіями меншості і більшості.

Проєктом передбачене масштабне опитування як представників релігійних меншин, так й державних службовців та експертів в сфері державно-конфесійних відносин. Під час гугл-анкетування ми плануємо ознайомитися зі статусом і потребами релігійних меншин у різних сферах їхнього життя, про задоволення їхніх базових і допоміжних релігійних потреб, про відносини з державними органами влади, про небезпеки і можливі конфлікти в освітній, медійній майновій та інших сферах. Після підбиття підсумків та узагальнення результатів опитування у вигляді аналітичних записок його зміст буде представлений органам державної влади та громадськості з метою встановлення (де-факто) рівності релігійних меншин в їх представництві в офіційних структурах України та дорадчих органах, масмедійному і соціально-благодійному полі. Проєкт повинен і буде представляти існуючі релігійні меншини в житті України, роблячи їх видимими і дієвими учасниками демократизації суспільства.

Важливою частиною проєкту є аналіз правової бази – як міжнародної, так і вітчизняної – яка визначає наявність і діяльність релігійних меншин в Україні. Передбачено утверджувати і зміцнювати принцип верховенства права.

Існуючі закони не забезпечують належної правової основи для участі релігійних меншин у суспільному житті, особливо в таких галузях, як капеланство – військове, медичне, пенітенціарне, освітнє; волонтерство; присутність в освітньому і культурому просторі тощо. Формується суспільний попит на правове розуміння нових принципів взаємодії держави і релігійних організацій. Ця вимога має бути юридично оформлена шляхом реформи Закону про свободу совісті та релігійні організації 1991 року або прийняття нового Закону, який сприятиме вдосконаленню кооперативної (партнерської) моделі державно-церковних відносин у нових умовах плюралізації та демократизації релігійного життя. Наявність нової правової бази для успішного, включеного в український контекст діяльності релігійних меншин, управління в полі державно-конфесійних відносин покращиться.

Запропонований проект відповідає міжнародним і національним стратегіям у галузі прав людини. Його результати спрямовані на реалізацію рішень Парламентської асамблеї Ради Європи за заявкою України на вступ до ЄС. Гарантії свободи совісті, релігії та переконань відносяться до числа обов’язкових пунктів міжнародних договорів.

Багато міжнародних органів, які контролюють зобов’язання України у зв’язку з її членством в Організації Об’єднаних Націй, ОБСЄ та Ради Європи щодо захисту прав людини в галузі релігії, постійно стежать за прогресом України в цьому напрямку. Проект підтвердить намір України враховувати інтереси не тільки окремих віруючих, а й їхніх громад, що належать до релігійних меншин. Саме тому країни ЄС, зокрема посольство Нідерландів, активно підтримують такі ініціативи як цей проект. Серед згаданих областей, в яких здійснюються проекти НДО, одним із пріоритетів є «Заохочення свободи релігії та віросповідань».

Україна вже активно впроваджує міжнародні стандарти в галузі прав людини в практику суспільно-релігійних і державно-церковних відносин, проте проект конкретизує цю діяльність, орієнтуючись на нечисленні, а значить, і маловідомі релігійні меншини.

Донори, наприклад, Фонд Аденауера спонсорує проект «Релігія і влада» в Україні, але він охоплює переважно релігійну більшість. Приділення особливої уваги правам і потребам релігійних меншин дозволить поглибити розуміння особливостей взаємин між державою і релігійними меншинами.

Ми віримо, що наш проєкт потрібний Україні:

  • в першу чергу самим меншинам, які мають усвідомити важливість своєї присутності в суспільстві,
  • державі, яка зацікавлена удосконалювати державно-конфесійні відносини
  • іншим релігійним організаціям, так званим релігіям більшості, з якою вже ведеться міжрелігійний діалог, але який потребує розвитку і вдосконалення
  • всім громадянам України, які будують українську політичну націю – сучасну складову цивілізованого демократичного світу.

Інноваційність свого проєкту ми вбачаємо в тому, що:

  • Вперше дослідження будуть зосереджені на релігійних меншинах, які (хоча і менше 5% від загальної кількості релігійних громад в Україні) є тими, хто проявляє різноманітність нашого суспільства.
  • Проект буде орієнтований на інтереси і потреби цієї частини релігійного життя, підкреслюючи конкретні потреби цих людей.
  • Дослідники безпосередньо спілкуватимуться з представниками релігійних меншин, опитають їх, актуалізують їхні проблеми, які будуть озвучуватися і передаватися суспільству в сучасних формах.
  • Держава приділятиме увагу не тільки декоративній, а й реальній присутності релігійних меншин у житті українського суспільства, чия діяльність визначається не тільки конкретними віровченнями і практиками, а й включенням у громадське життя України.
  • Рекомендації щодо поліпшення державно-конфесійних відносин при їх реалізації в державній політиці в сфері релігій позначать конкретні кроки України на шляху до членства в ЄС.
Підписатися На Розсилку