Skip to content Skip to footer

Як ми проводимо дослідження: розповідає соціологиня

НАДІЯ ПИВОВАРОВА

Соціолог Проєкту

З 1 червня розпочався польовий етап збору соціологічної інформації в рамках проєкту «Релігійні меншини України та державно-конфесійні відносини». Проєкт, ключовою метою якого є визначення цілісного і сфокусованого представлення релігійних меншин українському суспільству, знання про які має покращити їх статус і сприйняття в Україні, включає в себе трикомпонентний ракурс вивчення проблеми: соціологічний, юридичний, релігієзнавчий. Багатогранне вивчення життєдіяльності та правового забезпечення функціонування релігійних меншин в Україні дасть можливість глибокого проникнення в суть поставленої проблеми. Соціологічне дослідження передбачене проєктом для отримання інформації про реальний, фактичний стан функціонування релігійних меншин України, про особливості їх комунікації з Державою, про оцінку реалізації декларованих законодавчих прав та свобод з акцентом стосовно об’єднань віруючих релігійних меншин.

Дизайн дослідження включає розробку методології, інструментарію, проведення соціологічних опитувань, аналіз даних, написання аналітичного звіту.

Соціологічне дослідження реалізовується застосуванням трьох методів збору інформації, з метою поєднання кількісної методики, націленої на виявлення кількісних ознак досліджуваної проблематики та якісної стратегії, спрямованої на пошук різноманітності можливих думок, відмінного досвіду державно-конфесійних відносин, моделей поведінки, повсякденних фактів, незалежно від кількісної розповсюдженості.

Кількісна методика закладена в оцінювальні шкали, згідно яких будуть розраховані середні бали, зокрема, для визначення оцінок рівня демократичності законодавства України у сфері свободи совісті і діяльності релігійних організацій; рівня реалізації тих чи інших прав та свобод; рівня релігійної толерантності, взаєморозуміння в українському суспільстві; оцінок державно-конфесійних відносин в Україні. Середні бали розраховуватимуться за порядковими шкалами як середнє арифметичне відповідей респондентів, де 1 бал означає максимально негативну оцінку, а 5 балів – максимально позитивну оцінку.

Якісна стратегія реалізована в неструктурованих запитаннях анкет (потребують текстової відповіді з описом реальних прикладів комунікації з органами державної влади; колом проблем питань; пропозицій щодо змін в Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” задля покращення становища релігійним меншин; потенційних кроків для гармонізації міжконфесійних відносин та релігійної толерантності в Україні тощо).
Розгорнуті відповіді про життєдіяльність та функціонування громад віруючих релігійних меншин будуть отримані внаслідок проведення двох фокус-групових дискусій (ФГД) з віруючими, що є ефективним методом збору інформації якісного характеру, адже змістовна дискусія дозволяє більш повно розкрити досліджуване явище.

Збір соціологічної інформації провадиться наступними методами:
• анкетування віруючих громад релігійних меншин через гугл-форми з використанням оцінювальних шкал та неструктурованих запитань;
• фокус-групові дискусії з віруючими громад релігійних меншин;
• експертне опитування – анкетування через гугл-форми з використанням оцінювальних шкал та неструктурованих запитань.

Експертне опитування як метод збору соціологічної інформації застосовується, коли для вивчення досліджуваної проблеми необхідно залучити компетентних осіб, професіоналів, фахівців, які мають цінний досвід у певній сфері для збору думок фахівців про оцінки ситуації, аналізу причин тих чи інших проблем, варіанти вирішення проблем, розробки рекомендацій тощо.

У дослідженні «Релігійні меншини України та державно-конфесійні відносини» в якості експертів виступили:
• представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (з питань релігій);
• лідери громад релігійних меншин – особи з адміністративним та організаційним досвідом;
• спеціалісти з питань свободи совісті та релігій (зокрема, науковці, юристи, богослови, представники медіа тощо).

Збір, зберігання та аналіз емпіричних даних дослідження базуватимуться на дотриманні етичних стандартів і захисті права учасників дослідження на добровільність, анонімність (за винятком експертів) та конфіденційність.

За результатами соціологічного опитування буде підготовлено аналітичний звіт та підготовлено рекомендації для Державної служби у справах етнополітики та релігійної свободи (ДЕСС) щодо вдосконалення їх роботи з релігійними меншинами.

Проєкт «Релігійні меншини України та державно-конфесійні відносини» повинен і буде представляти релігійні меншини в житті України, роблячи їх видимими учасниками демократизації суспільства.

Підписатися На Розсилку