Релігійна більшість і релігійна меншість в українському контексті: принципи міжконфесійних відносин

Стаття актуалізує проблему взаємин релігійної більшості і релігійної меншості, які зацікавлені в подоланні історично складених конфліктних відносин, в будуванні демократичної і плюралістичної України. Виходячи із кількісних показників і ареалу поширеності, автор визначає, що таке «релігійна меншість», які саме релігійні течії України можна віднести до релігійних меншин. В статті виокремлюються ті виклики, з якими прийшлося зустрітися РМ в Україні, і прописуються певні стратегії їх вирішення. Особлива роль в зміні суспільної політики несприйняття або ігнорування РМ відводиться релігійній більшості, яка відповідальна за створення атмосфери взаєморозуміння, гостинності і миротворення в України.

Read More »