Skip to content Skip to footer

Команда проєкту провела фокус-групові дослідження

23 липня завершилася емпірична частина проєкту. Вона складалася із двох частин: опитування та фокус групові дискусії (ФГД).

На відміну від анкетування, яке вважається деперсоналізованим і статичним, фокус-групове дослідження є живим спілкуванням між учасниками дискусії при сценарному керуванні модератора заходу.

В межах проєкту було проведено 2 ФГД, в яких взяли участь 17 вірян – представників спільнот релігійної меншості в Україні (німецькі лютерани, апостольці, крішнаїти, мормони, прогресивні іудеї, мусульмани,  рідновірівці, бахаї, сайєнтологи, пятидесятники, харизмати).

Перше ФГД відбулося 20 липня. У двогодинній дискусії взяли участь представники 11 релігійних спільнот. Вони визначалися щодо понять «релігійні меншини» та «релігійна більшість»,  статусу власних громад в контексті означених понять, розповідали про досвід вивчення законодавства, комунікацію з Державою в питаннях реєстрації громад, оренди приміщень і придбання землі, військової служби, освітніх процесів тощо. Відзначаючи ліберальність і демократичність українського законодавства, нарікали на недосконалість його реалізації, упередженість органів влади до релігійних меншин, їх байдужість до соціальних проєктів малих церков, хоча всі є рівноправними громадянами України, права яких гарантуються Державою, незважаючи на стать, національність, віру тощо.

Друге ФГД відбулося 21 липня, а якому взяли участь 6 представників релігійних меншин, відповіді яких доповнили та урізноманітнили оповіді попередників. Учасники поділились власним досвідом, прикладами з життя своїх громад, міркуваннями щодо удосконалення законодавства, підвищення рівня релігійної та міжконфесійної толерантності, зміцнення міжконфесійного діалогу тощо.

Загалом дослідження охопило достатньо широку географію країни. Вибірка дослідження, однак, не є репрезентативною, в силу специфіки цільової аудиторії. Тобто отримана картина є сегментарною, не повною і не масштабною, оскільки в Україні понад 100 напрямків релігійних меншин. Однак отримані дані є безпрецедентними в українській сучасній соціології релігій і надзвичайно цінними та корисними. Разом з тим, колектив дослідників і надалі додатково опрацьовують інформацію в інший спосіб (персональні бесіди, звіти релігійних організацій, сайти громад тощо), збагачуючи дані про статус релігійних меншин в Україні та їх стосунки з Державою і суспільством.

 

 

Підписатися На Розсилку